Tárgyalástechnikai tréning

Az üzleti tárgyalások sikeressége nagy mértékben a tárgyalást folytató munkatárs személyes kompetenciáján múlik, így ennek fejlesztése az üzleti eredményesség egyik sikerkritériuma lehet. A tárgyalástechnikai tréningünk során a résztvevők megismerik a tárgyalások dinamikáját és fejlesztik a kedvezőbb tárgyalási pozíció eléréséhez szükséges kommunikációs és interperszonális készségeiket.

A Tárgyalástechnikai tréningek során a résztvevők

 • megismerik a sikeres tárgyalások módszertanát,
 • képessé válnak tudatosan alkalmazni a tárgyalásvezetési technikákat,
 • képesek lesznek a tárgyalás stratégiáját megtervezni és megvalósítani,
 • álláspontjukat hatékonyan képviselni,
 • az előzetesen kitűzött tárgyalási célt eredményesen elérni.

A tréning lehetséges témái:

 • A kommunikáció és tárgyalási kommunikáció közötti különbségek
 • Mitől válik sikeressé egy tárgyalás?
 • A nyerő-nyerő helyzet létrehozása
 • Asszertivitás a tárgyalás során
 • Felkészülés a tárgyalásra, célok meghatározása
 • A tárgyalási stratégia felépítése
 • Tárgyalási szerepek
 • Várható reakciók, kritikus tárgyalási helyzetek kezelése
 • Kritikus tárgyalási helyzetek, konfliktuskezelés
 • Testbeszéd, metakommunikáció, rejtett jelentések értelmezése
 • A rejtett jelentések olvasása

KÉRJE SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATUNKAT!