PROJEKTMENDZSEMENT TRÉNING

Projektmenedzsment tréning

A projektmenedzsment lényege, hogy a humán és technikai erőforrásokat, az információkat, valamint a releváns módszertani és technikai eszköztárat egy konkrétan meghatározott cél elérésére összpontosítjuk, a különböző szakterületek, ill. szervezeti egységek magas színvonalú koordinációjának biztosítása mellett. A vállalati projektek sikere nagy mértékben múlik azon, hogy az adott projekt lebonyolításával megbízott munkatárs milyen hatékonyan tudja ezt a feladatot ellátni, rendelkezik-e a szükséges szakmai kompetenciákkal.

A Projektmenedzsment tréning során a résztvevőkkel megismertetjük

  • a projektmenedzsment alapfogalmait,

  • a projektek kiválasztásának és értékelésének lehetséges módszereit,

  • a projekttervezési ciklust (a projekt definiálása, szervezeti szintű és projektcélok, feladat lebontás, hatókör, követelmények, kommunikációs tervérintettek, szerepek, érdekek és felelősségek, ütemterv kialakítása, erőforrások ütemtervhez rendelése, költségvetés, kockázatelemzés), melyet egy konkrét gyakorlati példán keresztül is bemutatunk,

  • a fontosabb projekt kontrollálási mechanizmusokat

A sikeres projektvezetéshez szükséges „soft skill”-ek tárházából a csapatvezetésben, irányításban használatos módszerekkel ismerkedhetnek meg a résztvevők:

  • változó összetételű és létszámú csapat vezetése, összetartása, motiválása,

  • meggyőzés, hatékony kommunikáció szervezeti és csapat szinten,

  • információáramlás megszervezése

  • munkaszervezés, delegálás

  • időgazdálkodás

  • értekezletvezetés

A képzés gyakorlati, az elméleti anyag rövid összefoglalója után általában saját – fiktív vagy valós – projektek megtervezésével ültetjük át a megszerzett tudást a gyakorlatba. A projekttervezés során egy – vagy a létszámtól függően – párhuzamosan több projekt felállítását moderáljuk végig, melynek során a jelenlévők ahhoz is mintát kaphatnak, hogyan zajlik a gyakorlatban egy projektindítás.

KÉRJE SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATUNKAT!