MOTIVÁCIÓS ELŐADÁS CSAPATOK SZÁMÁRA

Generációk közötti együttműködés tréning

Ma a munkaerőpiacon jellemzően négy generáció van jelen, a baby boomer-ek, az X, az Y és a Z generáció tagjai. A másként szocializálódott nemzedékek közös nevezőinek tudatosítása, azok gyakorlati használata, a generációk előnyeire, hátrányaira lehetőségeire, ill. csapdáira való támaszkodás a szervezetek számára ma már megkerülhetetlen feladat.

A Generációk között együttműködés tréning célja, hogy a különböző generációk számára tükröt tartsunk, egyfajta önrálátást biztosítsunk, gyakorlati tapasztalatok és élmények feldolgozása segítségével, annak érdekében, hogy a szervezetben könnyebb, hatékonyabb kommunikáció, eredményesebb együttműködés, harmonikusabb egymás mellett- és együttélés alakulhasson ki.

A tréning konkrét tematikája az alábbi kérdéskörök mentén kerül kialakításra, a vállalat, szervezet specifikus igényeire szabva:  

 • Miért, és egyáltalán kell-e foglalkozni a generációk közötti különbség jelenségével?

 • Fejlődési gyorsulás hozadékai a társadalomban.

 • Fordított szocializáció az információs társadalomban, a digitális korban /aszimmetria és szerep-csere a generációk között.

 • A fogyasztói társadalom üzenetei a hétköznapok szintjén a különböző generációk számára.

 • Gen X, Y, Z generációkról általában, összehasonlító interaktív elemzés.

 • Érzelmek, érdekek, kapcsolatok a munkahelyen.

 • Kommunikációs eltérések a különböző generációk esetében.

 • A különböző generációk viszonyulása az értékrendekhez.

 • Tudás, tekintély, presztízs.

 • Munka-magánélet helye a különböző generációk esetében.

 • Fiatal munkavállalók a szervezetben, motiválásuk.

 • Vezetők és beosztottak generációs konfliktusai.

 • Vállalati kultúrák és generációs kapcsolódás.

KÉRJE SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATUNKAT!