ESÉLYEGYENLŐSÉGI TRÉNING

Esélyegyenlőségi tréning

Az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása elengedhetetlen feltétele az etikus vállalati működésnek.  Ehhez nélkülözhetetlen a vezetők, munkatársak téma iránti fogékonysága, érzékenysége. Fontos az is, hogy a cégvezetők úgy tekintsenek a munkahelyi esélyegyenlőségre, mint hozzáadott értékre, ami az üzleti stratégiai célok előmozdítója. Mindehhez szükséges egy olyan attitűdformáló tréning, amely a vezetők és a munkatársak téma iránti érzékenységét és elköteleződését megteremti.

Az esélyegyenlőség tréning célja

 • az esélyegyenlőség irányában való érzékenyítés,

 • a tolerancia és befogadó-készség növelése a szervezetben.

Az esélyegyenlőségi tréning során

 • saját élményen alapuló módszerek segítségével a résztvevők megismerik a sztereotípiák és az előítéletek működését, a diszkrimináció típusait,

 • megtapasztalják, hogy milyen privilegizált helyzetben és milyen kirekesztve lenni,

 • képessé válnak nagyobb empátiát mutatni a hátrányos helyzetű csoportok felé

 • megtanulják felismerni, helyesen kezelni és megakadályozni a diszkrimináció különböző formáit.

A témát számos esettanulmánnyal és konkrét példával illusztráljuk más vállalatok életéből, és felvázoljuk, hogy gyakorlati szinten mi szükséges ahhoz, hogy az esélyegyenlőségi terv és a vállalati folyamatok a fenti szemléletben kerüljenek kialakításra.

Lehetséges modulok:

 • Munkáltatók bevezetése a hátrányos helyzetű csoportok hatékony kezelésébe

 • Érzékenyítő és anti-diszkriminációs tréning HR munkatársaknak

 • Érzékenyítő és anti-diszkriminációs tréning vezetőknek

 • Érzékenyítő és anti-diszkriminációs train the trainer képzés

 • Csapatépítő érzékenyítő tréning

 • Hátrányos helyzetű vagy fogyatékos munkatársak felkészítése a munkahelyi alkalmazkodásra

 • Hátrányos helyzetű munkatársak integrálását segítő csapatépítő tréning

 • Munkába állást követő mentorálás hátrányos helyzetű személyek számára

 • Hátrányos helyzetű munkatársak munkába állását követő mentorálás munkaadók számára

KÉRJE SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATUNKAT!