EMŐKE FÜLÖP – KOGWHEEL

CLINICAL PSYCHOLOGIST, TRAINER

Pszichológus diplomámat az ELTE BTK pszichológia szakán, klinikai szakpszichológus oklevelemet a Semmelweis Egyetemen, doktori fokozatomat a Pécsi Tudományegyetemen szereztem. Több egyéni és csoportos terápiás módszerben képződtem.

15 éves klinikai pszichológiai és felnőtt illetve felsőoktatási tapasztalattal rendelkezem. Pszichoterápiás munkámban egyéni és csoportterápiákkal is foglalkozom. Adjunktusként a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán oktatok mind elméleti, általános és alkalmazott pszichológiai kurzusokat, mind pedig gyakorlati, kommunikációs illetve személyiségfejlesztő csoportokat.

Az elmúlt években sokféle területen szereztem tréneri tapasztalatot. Ezek egyrészt a segítő szakmák szerteágazó területei (orvosok, ápolók, mentősök, szociális munkások, pedagógusok), valamint multinacionális cégek dolgozói, vezetői. A tréningek tematikájukban a kommunikációs képességek fejlesztését, agresszió és konfliktuskezelést, kiégés megelőzést, a kliensekkel történő együttműködés fejlesztését, esetmegbeszélést foglalják magukba.

Vállalatoknak főleg szervezetfejlesztést, hatékony kommunikációt segítő, illetve csapatépítő tréningeket tartok.

Tudományos munkámban a gyógyítás nonspecifikus hatótényezőivel, a kiégés, érzelmi kimerülés kialakulását befolyásoló tényezőkkel, valamint a megelőzéssel, illetve a compliance-t, adherenciát befolyásoló tényezőkkel foglalkozom