DEVELOPMENT CENTER

DEVELOPMENT CENTER (DC – FEJLESZTŐ KÖZPONT)

Belső kiválasztás esetén olykor nehéz eldönteni, kit érdemes az adott pozícióra választani, ki teljesítene jobban vezetői szerepkörben? A Fejlesztő Központ gyakorlatait igény szerint úgy alakítjuk ki, hogy a Megrendelő meglevő kompetencia-rendszerének kritikus kompetenciái mérhetőek legyenek az adott feladatokkal. A Development Center során a munkatársakat olyan egyéni, páros és csoportos helyzetek elé állítjuk, amelyekkel feltehetően korábbi munkakörükben nem találkoztak, így rengeteg új információt nyerhetünk róluk.

Milyen esetekben célszerű DC-t alkalmazni?

 • Belső kiválasztás

 • Előléptetés

 • Fejlesztési tervek elkészítésének támogatása

 • Kompetencia-felmérés céljából

Előnyei

 • Testreszabott: mert olyan helyzetgyakorlatokban figyelhetik meg a jelöltek viselkedését, amely legjobban modellezi a leendő munkakörben a jövőben előforduló helyzeteket.

 • Objektív: mert ugyanazon, előre meghatározott értékelési szempontok alapján értékelünk minden jelöltet, valamint egy jelöltet a 2 pszichológuson kívül akár 2-3 más megfigyelő is értékel a megbízó részéről.

 • Idő-hatékony: 1 nap alatt szinte tetszőleges mennyiségű jelölt értékelhető

 • Több-szempontú és komplex: a több-szempontúságot biztosítja, hogy a jelöltek több különböző helyzetben bizonyíthatják rátermettségüket, illetve, hogy több megfigyelő értékeli őket.

 • Aktív: a jelöltek a feladathelyzetekben aktívan és spontán módon vesznek részt, hiszen nem tudják, hogy mik a feléjük támasztott elvárások, a „helyes megoldások”.

Módszerek

 • Csoportos gyakorlat (pl. csoportos döntéshozatal, csoportos projekttervezés)

 • Páros gyakorlat, szerepjáték (pl. tárgyalási helyzet, konfliktushelyzet, stb.)

 • Prezentációs feladat

 • Rövid eset-elemzések

 • Pszichológiai tesztek (személyiségtesztek, képességtesztek) és pszichológiai interjú

Vissza

KÉRJE SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATUNKAT!