Coaching & Teamcoaching

EGYÉNI COACHING

Az egyéni coaching módszere konkrét problémák feldolgozásán keresztül egyéni foglalkozás keretében támogatja a résztvevő szakmai kompetenciáinak és világos felelősség vállalásának fejlődését.

A coaching segíti a résztvevőt abban, hogy

 • meglévő tudására, tapasztalatára és készségeire támaszkodva,

 • új megközelítésben, más szemszögből szemlélje konkrét helyzetét, és úgy éljen a kínálkozó lehetőségekkel, oldjon meg problémákat, vagy alkalmazkodjon a változásokhoz, hogy közben egy állandó öntanulási folyamatban megismeri saját működését,

 • a szupervíziós tapasztalatok és az önismeret révén képessé válik önállóan is ilyen módon dolgozni és élni.

A módszer további jellemzői:

Az egyéni coaching megbeszélések négyszemközt, a coach és a coachee részvételével zajlanak, ezáltal lehetővé válik a bizalmi, személyes viszony kiépítése a klienssel.

 • Célja a személyes teljesítmény, felelősség és motiváció növelése, a meglévő erősségekre épülő fejlesztéssel.

 • Fontos szempont a megszerzett ismeretanyag gyakorlatba történő átültetése.

 • A fejlesztés hosszabb időn keresztül (5-10 alkalom), de rövidebb egységekben történik.

 • A coaching során a lehetőségekre és megoldásokra helyezzük a hangsúlyt, melyek előbbre viszik a klienst és a szervezetet egyaránt.

ACTION LEARNING TEAM COACHING

Az Action Learning egy olyan fejlesztési módszer, mely ötvözi a projekt mentoring, az egyéni coaching, a csoportos coaching és a vezetésfejlesztő tréningek során használt eszközök legjavát. Az Action Learning során a résztvevők együtt és egymástól tanulnak azáltal, hogy valódi és aktuális munkahelyi problémákon dolgoznak, és a saját tapasztalataikra reflektálnak.

Milyen esetekben lehet hatékony az Action Learning módszere?

 • A szervezetben vezetésfejlesztésre van szükség, de nem alkalmazhatóak a hagyományos tréning eszközök,

 • talent management, ill. high-potential programokat szeretnének elindítani vagy megújítani,

 • a szervezeti együttműködést szeretnék fejleszteni, de NEM csapatépítő tréningekkel,

 • futó vagy induló projektekhez, illetve problémamegoldáshoz van szükség egyszeri vagy rendszeres támogatásra,

 • tanulószervezeti kultúrát szeretnének bevezetni és meghonosítani,

 • a résztvevők egyszerre csak fél vagy egy napot tudnak távol lenni a munkától.

Az Action Learning program konkrét tematikája, a módszer jellegéből adódóan, minden esetben a vállalatra, adott projektre, problémára és a fejlesztési célokra szabva kerül kidolgozásra.

További információk

KÉRJE SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATUNKAT!