ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING

Asszertív kommunikáció tréning

Az asszertivitás egy olyan, bárki által elsajátítható kommunikációs módszer, amely ötvözi az önérvényesítés és a mások érdekeinek figyelembevételének képességét, ezáltal elősegítve az együttműködést és a hiteles és hatékony kommunikációt. Az asszertivitás fejleszti az érzelmi intelligenciát, az önismeretet és empátiát is, melyek eredményesen fejleszthető készségek.

Az asszertív kommunikációs tréning során a résztvevők

 • megismerik a különféle viselkedési formákat (agresszív, passzív, passzív-agressszív és asszertív),

 • azonosítják és megtanulják tudatosan kezelni saját jellemző viselkedési formáikat,

 • megtanulják, hogy mások viselkedésére hogyan reagáljanak, akár nehéz helyzetekben is,

 • elsajátítják az asszertív kommunikáció eszköztárát,

 • gyakorolják a konstruktív kritika adásának és elfogadásának módszereit,

 • helyzet- és csoportos gyakorlatok során lehetőségük nyílik a megismert módszereke gyakorlati lemélyítésére.

Az asszertív kommunikációs tréning lehetséges témái:

 • Önérvényesítés és asszertivitás

 • Mások viselkedésének a megértése, a nem verbális kommunikáció és metakommunikációs jelentősége, értelmezése

 • Asszertivitás kérdőív

 • Asszertív, agresszív és szubmisszív magatartás felismerése

 • Az asszertív viselkedés eszközei

 • Negatív visszajelzések fogadása, konfliktushelyzetek kezelése asszertívan

 • Nemet mondás készségének elsajátítása

 • Indulatos partner kezelése, konfliktusok feloldása az asszertivitás eszközeivel

KÉRJE SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATUNKAT!