Vezetői tréningek

„Amikor valakit kineveznek vezetőnek, az olyan, mintha pályát változtatnia”. Vezető pozícióban már nem kizárólag a szakmai tudás magas színvonala számít – hiszen a vezető ideje nagy részét emberek irányításával tölti. A vezető feladata, hogy munkatársait a legjobb eredmények, a leghatékonyabb munkavégzés felé terelje, és motiválja őket arra, hogy tevékenységük a szervezet céljait szolgálja. Ehhez olyan vezetői ismeretekre van szükség, melyeket nem tanítanak az egyetemeken. Vezetői tréningjeink lehetőséget nyújtanak a résztvevőknek a vezetés professzionális szintű elsajátítására.
A vezetői tréning célja, hogy a gyakorló vezetők felismerjék a vezetés, mint művészet és mint szakma jelentőségét. A vezetői készség kialakításánál fontos szerepet játszik a személyes hatékonyság, a szociális kompetenciák és a pontos önértékelés. A vezetésfejlesztési képzés során a vezetők megismerik a különböző vezetési stílusokat, és lehetőséget kapnak, hogy az elméleti megalapozottság mellett konkrét, gyakorlatban alkalmazható tudást vigyenek magukkal. Az új készségek begyakorlása esettanulmányokon, helyzetgyakorlatokon, szerepjátékokon keresztül történik. A kettős cél tehát az elméleti felkészültség és konkrét gyakorlati vezetői tudás készségszintű alkalmazása.

Modulok (külön is igénybe vehetően):
- Munkatársak motiválása
- Teljesítményértékelés
- Kiválasztási technikák és interjútechnika vezetőknek
- Eredményes értekezletek levezetése
- Vezetői kommunikáció
- Krízis-kommunikáció
- Konfliktuskezelés
- Prezentációs készségek fejlesztése
- Interkulturális vezetői tréning
- A vezető mint coach
- Stresszkezelés és burnout-prevenció vezetőknek
- Vezetői önismeret tréning
- Együttműködés-fejlesztés a vezetői team részére