Esetmegbeszélés, szupervízió

Az AKADÉMIA szupervíziós modulja az esetek kapcsán felvetődött érzések, problémák kezelésében nyújt segítséget. A szupervízió nem más, mint saját munkatapasztalatokon keresztül zajló, problémamegoldást segítő folyamat, melynek egyik legfontosabb célja a szakmai kompetencia növelése. Munkamódja a csoportos esetmegbeszélés, ami a konkrét problémát okozó helyzetek minél alaposabb, több szempontú elemzése.
Az esetmegbeszélés és a szupervízió a segítő szakmákban dolgozóknak kimondottan ajánlott. Egyrészt a segítő érzelmi terheinek csökkentésével megkönnyebbülést okoz, megelőzheti a segítő szakmákban gyakran előforduló kiégést (burn-out). Másrészt arra teremt lehetőséget, hogy a segítők képesek legyenek saját munkahelyi tevékenységükre reflektálni a tapasztalatok folyamatos elemzésével. Íly módon mélyebb rálátást kaphatnak a bennük zajló folyamatokra, tudatosíthatják a munkavégzés esetleges akadályait és ezek módosításával hatékonyabbá válhat a munkavégzés. Az esetmegbeszélés kiindulópontja a segítő-segített kapcsolat, fókusza az eset és annak kontextusa. Ezen túlmenően támogatja a szakmai kapcsolatok és a munkaköri rendszerek hatékony együttműködését

A szupervízió, esetmegbeszélés erőssége, hogy a szakmai kompetencia fejlesztése külső segítséggel történik. A szupervízorok reflektív jelenléte, kérdéseik illetve objektivitásuk nagyobb rálátást biztosítanak a problémára, hiszen a személyes érintettség időnként vakfoltokat, elakadást okozhat, ami visszahathat a teljesítményre. A szupervízió azonban nem tévesztendő össze az önismereti munkával, bár a folyamat visszahathat az önképre és az önértékelésre, elsődleges célja mégis a szakmai önismeret erősítése. Mivel a szuperízió nem más mint egy tanulási folyamat, ezért időben hosszabb, elnyújtottabb keretek között zajlik.

Az AKADÉMIA vezető trénerei több éven keresztül dolgoztak az egészségügyben ezért az esetvezetéssel kapcsolatos nehézségekkel, esetleges elakadásokkal kapcsolatban személyes tapasztalatokkal rendelkeznek. Emellett klinikai szakpszichológusként szupervíziós csoportok vezetésében szerzett tapasztalataikkal járulnak hozzá az esetmegbeszélések hatékonyságához.