Konfliktuskezelés tréningek

Az együttműködés a társas lét alapvető eleme. A konfliktusok legnagyobb része az egyéni és közösségi érdekek eltéréséből fakad, a munkahelyi kapcsolatokban az alkalmazkodás ritkán zökkenőmentes. A kölcsönösen és sikeresen feldolgozott konfliktusok megkönnyítik az ügyfelekkel való kommunikációt, illetve erősítik a csapat identitását, az együttműködésen alapuló munkavégzés jó munkahelyi légkört és jobb teljesítményt eredményez. A konfliktuskezelési tréning ideális közép- és felsővezetők számára is, akiknek feladata az emberek vezetése és projektek menedzselése.
A tréning általános célja felmérni és javítani a résztvevők konfliktuskezelési készségét. Kérdőíveken, strukturált tapasztalatszerző gyakorlatokon, szerepjátékokon keresztül a résztvevő személyes élményt szerez saját uralkodó konfliktuskezelési technikájáról, visszajelzést kap a lehetséges módosítanivalókról, illetve speciális viselkedési stratégiákat ismer meg. A képzés kiemelten foglalkozik az egyéni és közösségi érdekek összehangolásának leghatékonyabb technikáival, bevezeti az asszertivitás fogalmát, ennek eszközeit. Szituációs gyakorlatokon keresztül végigveszi a megterhelő kommunikációs helyzetek – nemet mondás, kritika fogadása, pozitív visszajelzés stb. – lehetséges megoldásait. A tréning eredményeképp a résztvevők praktikus és egyénre szabott konfliktuskezelési stratégiákat sajátítanak el, és javul önismeretük és önbizalmuk is.