Kommunikáció a gyógyításban

Az AKADÉMIA legfontosabb célkitűzése a gyógyítói hatékonyság fokozása, ahol a pácienssel való kommunikációnak, orvos- illetve nővér-páciens kapcsolat minőségének kiemelt jelentősége van. Szakirodalmi adatok bizonyítják, hogy ezen kapcsolat minősége, illetve a kommunikáció sikeressége hat a tünetek alakulására, illetve befolyásolja a felépülés idejét. A szavaknak, a kapcsolatnak alapvető hatása lehet a gyógyulásra.

A beteg ember olyan beszűkült, regresszív tudatállapotban van, amelyben az őt kezelő orvos illetve nővér személye, szavai kiemelt jelentőséggel bírnak. Így a szomatikus gyógymódok sokkal hatásosabban alkalmazhatóak, ha a kommunikáció tudatos használatával egészülnek ki. Hiszen az orvos szorongáscsökkentő viselkedése segítheti a pácienst abban, hogy jobban együtt tudjon működni az orvossal a kezelésben. Rendkívül fontos ez hiszen az akut betegségekre felírt gyógyszereket a betegek 20-30%-a nem veszi be, valamint a krónikus betegek 40%-a nem szedi a neki felírt orvosságokat.

A modul célja az egészségügyben dolgozó szakemberek kapcsolati és kommunikációs készségfejlesztése. Fontosnak tartjuk, hogy a résztvevők megismerjék a pácienssel való kapcsolat meghatározó elemeit, szavaik erejét, és ezek tudatos használatával hatékonyabbá tudják tenni a gyógyító tevékenységüket. Tréningjeink kifejezetten gyakorlati orientációjúak, a résztvevők személyes tapasztalatokat szerezhetnek a verbális és nonverbális kommunikáció eszközeinek tudatos, hatékony alkalmazásáról, saját készségrepertoárjuk erősségeiről és fejlesztendő elemeiről. Hangsúlyt helyezünk az empátiás készség fejlesztésére, tudatosítjuk a speciális, beszűkült tudatállapotban lévő páciensek viselkedési, kommunikációs sajátosságait, illetve ennek az állapotnak a felismerését. Összességében a „kapcsolat, mint gyógyító tényező” elvével szeretnénk kiegészíteni, megtámogatni a szomatikus orvoslás gyakorlatát, és ezzel fokozni a gyógyítás hatékonyságát.

A tréningmódszer sajátossága, hogy a személyes átélésen, a sajátélmény-hatáson keresztül hosszú távon, maradandóan formálja a résztvevők szemléletét, attitűdjét, páciensekhez való viszonyát. Az elsajátított új készségek a mindennapi helyzetek során begyakorlódnak, felülírják a korábbi, kevésbé hatékony helyzetmegoldásokat.

A készségfejlesztő tréning után-követéseként szupervíziós célú esetmegbeszélésekre is lehetőséget biztosítunk.

Speciális területek:
- Meggyőzés
- Kommunikáció agresszív páciensekkel, konfliktuskezelés
- Kommunikáció terminális állapotú páciensekkel
- Rossz hír közlése, kommunikáció krízishelyzetben
- Kommunikáció hozzátartozókkal
- Kommunikáció beteg gyerekekkel
- Kommunikáció idős páciensekkel
- Kommunikáció más kultúrájú páciensekkel