Interkulturális tréningek

A különböző országból érkező kollégák együttműködése sok esetben félreértésekkel és konfliktusokkal jár együtt. A problémák nagy része egyszerűen kulturális eredetű, és többnyire elkerülhetővé válik, ha a munkatársak jobban megismerik egymás kulturális hátterét, valamint a kultúraközi kommunikáció szabályszerűségeit.

Az interkulturális tréningek résztvevői megtanulnak többnemzetiségű közegben is hatékonyan kommunikálni, valamint kultúrák közti konfliktusokat felismerni és kezelni. Ezáltal az együttműködés hatékonyabbá válik, a kommunikációs problémákból adódó költségek jelentős mértékben csökkennek.

A tréningek során az interkulturális együttműködés terén tapasztalt siker- és kudarctörténeteken keresztül feltárul, hogy hogyan látják a magyar munkatársak a külföldi kollégákat és viszont. A képzés önismeretet fejlesztő technikákkal segíti a résztvevőket, hogy tisztában legyenek saját kulturális profiljukkal, és bemutatja a másik kultúrára jellemző tendenciákat, viselkedésmódokat. A sztereotípiák mögötti értékek feltárását követően esettanulmányokon, szerepjátékokon keresztül a résztvevők a trénerek vezetésével megfogalmazzák a kulturális különbségekből eredő konfliktusok kezelésére vonatkozó megoldásokat.

Modulok:

  • - Külföldi vezetők részére: Hogyan irányítsunk egy magyar csapatot?
  • - Külföldi munkatársak részére: Hogyan dolgozzunk együtt magyar kollégákkal és üzleti partnerekkel?
  • - Magyar munkatársak részére: Hogyan dolgozzunk együtt külföldi vezetőkkel, kollégákkal? (kultúraspecifikusan testreszabott tréninganyag)
  • - Magyar munkatársak részére: Írásbeli és szóbeli üzleti kommunikáció tréning angol, német, francia nyelven
  • - Külföldi kiküldetésre készülő munkatársak részére: kultúra specifikus felkészítés
  • - Csapatépítő tréning az interkulturális együttműködés fejlesztésére
  • - Nemzetközi tárgyalástechnika: protokoll és tárgyalási stratégiák különböző kultúrákban

Kiegészítő modulok:

  • - Külföldi munkatársak hozzátartozóinak tréningje: Hogyan érezzük magunkat otthon Magyarországon? (óvodák, iskolák, találkozási lehetőségek, stb.)
  • - Üzleti idegennyelv oktatás
  • - Magyar mint idegennyelv oktatás

Együttműködő partnerünk a Harp Consulting.