Esélyegyenlőségi tréningek

Az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása elengedhetetlen feltétele az etikus vállalati működésnek. Ehhez azonban nélkülözhetetlen a vezetők, munkatársak téma iránti fogékonysága, érzékenysége. Fontos az is, hogy a cégvezetők úgy tekintsenek a munkahelyi esélyegyenlőségre, mint hozzáadott értékre, ami az üzleti stratégiai célok előmozdítója. Mindehhez szükséges egy olyan attitűdformáló tréning, amely a vezetők és a munkatársak téma iránti érzékenységét és elköteleződését megteremti.
Attitűdformáló tréningek elsődleges célja az esélyegyenlőség irányában való érzékenyítés, a tolerancia és befogadó-készség növelése.
A saját élményen alapuló tréningmódszer segít abban, hogy a résztvevők megismerjék a sztereotípiák és az előítéletek működését, a diszkrimináció típusait. A résztvevők megtapasztalják, hogy milyen privilegizált helyzetben és milyen kirekesztve lenni, ezzel növelve az empátiájukat a hátrányos helyzetű csoportok felé.
A tréning fontos eleme a lehetséges megoldások közös feltérképezése, ami elősegíti, hogy a privilegizált helyzetben levők aktív lépéseket tegyenek a hátrányos helyzetűek kirekesztése ellen. A tréning célja a biztonságos és befogadó környezet megteremtésével a kooperáció és csoportos munka fokozatos megtanulása. Az egyének pedig bátorítást kapnak arra, hogy felismerjék a diszkrimináció különböző formáit, és annak helyes kezelését, megakadályozását.

Modulok:

- Munkáltatók bevezetése a hátrányos helyzetű csoportok hatékony kezelésébe
- Érzékenyítő és antidiszkriminációs tréning HR-eseknek
- Érzékenyítő és antidiszkriminációs tréning vezetőknek
- Érzékenyítő és antidiszkriminációs tréning munkatársaknak
- Csapatépítő érzékenyítő tréning
- Hátrányos helyzetű vagy fogyatékos munkatársak felkészítése a munkahelyi alkalmazkodásra
- Hátrányos helyzetű munkatársak integrálását segítő csapatépítő tréning
- Munkába állást követő mentorálás hátrányos helyzetű személyek számára
- Hátrányos helyzetű munkatársak munkába állását követő mentorálás munkaadók számára